el-GR English (United States)
Νοεμβρίου 21, 2018
Εκδόσεις

12τομο έργο
«Κωνσταντίνος Καραμανλής: ΑρχεΙο, Γεγονότα & Κειμενα»

Βασική παράμετρο των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος συνιστά η συγκρότηση σειράς εκδόσεων, πυρήνα της οποίας αποτελεί το 12τομο έργο «Κωνσταντίνος Καραμανλής: Αρχείο, γεγονότα και κείμενα», που υπήρξε προϊόν μακρόχρονης ερευνητικής εργασίας, η οποία συντελέστηκε στους κόλπους του Ιδρύματος και βασίστηκε στην αξιοποίηση σημαντικού μέρους του αρχειακού υλικού.

Πρόκειται για χρονολογική καταγραφή της παρουσίας του Κ. Καραµανλή στη δηµόσια ζωή, βασισµένη στο προσωπικό του αρχείο, τον ηµερήσιο τύπο, ελληνικό και διεθνή, τα Πρακτικά της Βουλής, καθώς και κάθε έγκυρη σύγχρονη µαρτυρία, µε εκτενείς αναφορές σε όλους τους τοµείς της δηµόσιας ζωής: εξωτερική πολιτική, οικονοµία, γεωργία, δηµόσια έργα, κοινωνική πολιτική, δηµόσια διοίκηση, εκπαίδευση και πολιτισµός. Το υλικό δηµοσιεύεται αποφορτισµένο από αξιολογικές κρίσεις, προκειµένου να διατηρήσει τον χαρακτήρα του ως βασική πηγή για τη σύγχρονη ελληνική Ιστορία.

(Εκδόση: 1997. Επιµέλεια: Κ. Σβολόπουλος. Επανακυκλοφόρησε, το 2005, µε πρωτοβουλία της εφηµερίδας «Η Καθηµερινή».

Αναλυτική περιγραφή 12τομου 
 

 

3τομο έργο «Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον εικοστό αιώνα»


Εξίσου σημαντική υπήρξε η έκδοση των Πρακτικών του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου που διεξήχθη στο Ζάππειο Μέγαρο από τις 5 έως τις 9 Ιουνίου 2007 με ευκαιρία τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Περισσότεροι από 120 επιστήμονες, Έλληνες και ξένοι, ανέδειξαν κάθε πτυχή του έργου του Κωνσταντίνου Καραμανλή και μέσω αυτού την πορεία της Ελλάδας κατά την τελευταία 50ετία.

Τα Πρακτικά εκδόθηκαν σε 3 τόμους, χωρισμένους θεματικά: ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει εισηγήσεις που αναφέρονται στο έργο του Κωνσταντίνου Καραμανλή αναφορικά με τους θεσμούς και την εγκαθίδρυση του δημοκρατικού πολιτεύματος, o δεύτερος τόμος επικεντρώνεται στις διεθνείς σχέσεις και την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, ενώ ο τρίτος εστιάζει στην οικονομία, την κοινωνική πολιτική και τον πολιτισμό.
Το τρίτομο έργο «Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον εικοστό αιώνα».

(Εκδόση: 2008. Επιµέλεια: Κ. Σβολόπουλος,
 Κ. Ε. Μπότσιου, Ευ. Χατζηβασιλείου).

 

 

 

 

Ακόµα, έχει εκδοθεί από το Ινστιτούτο Αµυντικών Αναλύσεων του ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και το Ινστιτούτο Ανάλυσης Εξωτερικής Πολιτικής των ΗΠΑ σε συνεργασία µε το Ίδρυµα «Κωνσταντίνος Γ. Καραµανλής» η έκθεση µε τα συµπεράσµατα του ∆ιεθνούς Συνεδρίου µε θέµα:
 

Το NATO, η Ευρω-Ατλαντική Ασφάλεια και οι Eλληνο-Αμερικανικές Σχέσεις


(Ουάσινγκτον, 4/2009)

 

  

Tα Πρακτικά άλλων τεσσάρων διημερίδων που έχει οργανώσει το Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής»:

«Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και η ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας»

Διημερίδα, Αθήνα, 25-26 Νοεμβρίου 1999. Περιλαμβάνει 19 ομιλίες και εισηγήσεις ειδικών επιστημόνων και πολιτικών σχετικά με το όραμα και την πολιτική του Κωνσταντίνου Καραμανλή, που κατέστησαν την Ελλάδα οργανικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παράγοντα πρωταρχικής σημασίας στο περιφερειακό πλαίσιο των Βαλκανίων.

(Έκδόσεις Πατάκη 2000, Επιµέλεια: Χρ. Καριεντίδης)

«Ντε Γκωλ και Καραμανλής. Το Έθνος, το Κράτος, η Ευρώπη»

Διημερίδα, Αθήνα, 5-6 Οκτωβρίου 2000. Περιλαμβάνει 20 εισηγήσεις ειδικών επιστημόνων που εξετάζουν σε μία παράλληλη θεώρηση το έργο των δύο ηγετών στη χώρα τους, την προσωπική τους σχέση και το ρόλο των κρατών τους στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης.


(Έκδόσεις Πατάκη 2002,
 Επιµέλεια: Κ. Σβολόπουλος, Σ. Μορέλ)

«Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και η Βόρεια Ελλάδα»

Διημερίδα, Θεσσαλονίκη, 23-24 Απριλίου 2001. Περιλαμβάνει 24 ομιλίες και εισηγήσεις ειδικών επιστημόνων και πολιτικών, που αναφέρονται στο έργο του Κωνσταντίνου Καραμανλή στη Βόρεια Ελλάδα, τόπο καταγωγής του, στους τομείς της οικονομίας, της παιδείας και του πολιτισμού αλλά και όσον αφορά τη θέση της περιοχής αυτής στο διεθνές γίγνεσθαι και τη διασφάλισής της από εξωτερικούς κινδύνους.


(Έκδόσεις Πατάκη 2006, Επιµέλεια: Ευ. Χατζηβασιλείου, Χρ. Χρηστίδης)
 

«Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα. Τριάντα χρόνια από τη μετάβαση στη δημοκρατία»

Διημερίδα, Αθήνα, 18-19 Μαΐου 2005. Περιλαμβάνει τις εισηγήσεις 11 ειδικών επιστημόνων και πολιτικών, αυτοπτών μαρτύρων των γεγονότων στις τρεις χώρες, που αναφέρονται στην πολιτική διάσταση και στο θεσμικό πλαίσιο της μετάβασης των τριών χωρών στη Δημοκρατία, καθώς και στο ρόλο της Ευρώπης και της ενταξιακής προοπτικής των χωρών αυτών στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα για την αποκατάσταση του δημοκρατικού πολιτεύματος.

(Έκδόσεις: Πατάκη 2006,
 Επιµέλεια: Μ. Μινώτου)
 

 

 

In Memoriam: Η διεθνής κοινότητα τιμά τον Κωνσταντίνο Καραμανλή

Καταγράφονται οι αναφορές του διεθνούς τύπου και κορυφαίων διεθνών προσωπικοτήτων στο έργο και την προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ενώ περιλαμβάνει πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τη διεθνή δραστηριότητά του ως πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

(Έκδόσεις: Καπόν 1999,
 Επιµέλεια: Β. Χαραλαµπάκος)

 

 

Τέλος, έχει ακόμη δημοσιευτεί και η επετειακή έκδοση

"Κωνσταντίνος Καραμανλής: Ένα έτος από το θάνατό του".

Περιλαμβάνει τις οµιλίες του Κων/νου Στεφανόπουλου, του Βαλερί Ζισκάρ Ντεσταίν, και του Φραντσέσκο Κοσίγγα σε ειδική τελετή που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 19 Απριλίου 1999.

(Έκδόση, 1999)