28 Μαΐου 1979 – Η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρώπη

devs

In Σαν σήμερα Posted

Έχοντας στο πλάι του τους Γεώργιο Ράλλη και Γεώργιο Κοντογεώργη, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής προσυπογράφει την ένταξη της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες σε μία μέρα που αποτέλεσε δικαίωση του μεγάλου οράματός του για την Ελλάδα. Στην ιστορικής σημασίας ομιλία του το απόγευμα της 28ης Μαΐου 1979 στο περιστύλιο του Ζαππείου, σκιαγράφησε, μεταξύ άλλων, τις δυνατότητες που προσέφερε η προοπτική της ευρωπαϊκής ενοποίησης:

«Πριν απ’ όλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σταθεί αποφασιστικός παράγοντας της ειρήνης στον κόσμο. Γιατί με το κύρος και τη δύναμή της θα επηρεάσει αποφασιστικά τις διεθνείς εξελίξεις, αρχής γενομένης από τον χώρο τον δικό της… Και μόνο το γεγονός, ότι με τη σημερινή φάση συνεργασίας εγκαταλείπονται εθνικές προκαταλήψεις, εξαλείφονται μίση ιστορικά και γεφυρώνονται μακροχρόνιες αντιθέσεις, θα ήταν αρκετό να δικαιώσει την ιδέα της ευρωπαϊκής ενότητας.

»Θα σταθεροποιήσει και θα διασώσει τους δημοκρατικούς μας θεσμούς που διέρχονται αναμφισβήτητη κρίση. Γιατί μόνο στον χώρο της μείζονος Ευρώπης θα καταστεί δυνατή η δημιουργία μίας ευρύτερης βάσεως για την αναμόρφωση της Δημοκρατίας και την προσαρμογή της στις συνθήκες της εποχής μας….

»Με την ενοποίηση, εξάλλου, θα διασωθεί και εν συνεχεία θα προαχθεί ο ευρωπαϊκός πολιτισμός… Η πρόκληση της επιβιώσεως του πολιτισμού μας μπορεί να αντιμετωπισθεί μόνο με την αναμόρφωση των θεσμών και την επανασύνδεση του ορθολογισμού με τον συναισθηματισμό…

»Αλλ’ εξίσου θεμελιώδης για την επιβίωση της Ευρώπης είναι η σταδιακή της οικονομική ενοποίηση, που θα εξασφαλίσει την αξιοποίηση ενός τεράστιου δυναμικού φυσικών και ανθρωπίνων πόρων. Θα οργανώσει την οικονομία γύρω από τον άνθρωπο αντί τον άνθρωπο γύρω από την οικονομία. Θα πραγματοποιήσει την ιδέα της πολυδιάστατης αναπτύξεως και θα προαγάγει την ποιότητα της ζωής».