Διεθνής Παρουσία

Το Ίδρυμα από το 2000 είναι μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Αρχείων (International Council of Archives – ICA) και ενεργό μέλος της Διεθνούς Επιτροπής που αφορά στα Αρχεία των Κοινοβουλίων, των Πολιτικών Κομμάτων και των Πολιτικών Προσωπικοτήτων (Section of Archives and Archivists of Parliaments and Political Parties – SPP).