Γενική Παρουσίαση

Η Βιβλιοθήκη αποτελεί αυτοτελές τμήμα του Ιδρύματος «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής» και συγκροτείται παράλληλα με τη σύστασή του το 1983, με την προσωπική μέριμνα του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Η συγκρότηση του περιεχομένου της Βιβλιοθήκης ανταποκρίνεται στην ανάγκη της πληρέστερης τεκμηρίωσης των γεγονότων, στα οποία αναφέρεται το πρωτογενές αρχειακό υλικό, αλλά και στην αυτοτελή ενημέρωση των μελετητών, με την προσφυγή μόνο σε έντυπες πηγές.

Η Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει βιβλία και περιοδικά που υπερβαίνουν τους 30.000 τόμους, οι οποίοι προέρχονται από αγορές και δωρεές φίλων του Ιδρύματος, που συνιστούν την Κύρια Συλλογή, καθώς επίσης και από τέσσερις σημαντικές συλλογές των Κωνσταντίνου Καραμανλή, Γεωργίου Δασκαλάκη, Χαρίτωνα Κοριζή και Διονυσίου Φλάμπουρα.