Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Κανονισμός

Η μελέτη στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος πραγματοποιείται μετά από έγκριση γραπτής αιτήσεως που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος στον υπεύθυνο της Βιβλιοθήκης, συμπληρώνοντας σχετικό έντυπο.

 

Η ανάγνωση επιτρέπεται μόνο στον χώρο της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος. Απαγορεύεται αυστηρά:

 

(α) η απομάκρυνση βιβλίων και εντύπου υλικού από τον χώρο του Ιδρύματος,
(β) η αλλοίωση της ακεραιότητας των εντύπων, καθώς και η αναγραφή σημειώσεων ή προσθηκών πάνω σε αυτά,
(γ) η χρήση κινητού τηλεφώνου,
(δ) το κάπνισμα και η κατανάλωση τροφίμων και ροφημάτων στο χώρο του αναγνωστηρίου.

 

Επιπλέον, οι ερευνητές δεν επιτρέπεται να επανατοποθετούν το υλικό που χρησιμοποίησαν στα ράφια. Για την καλύτερη λειτουργία της Βιβλιοθήκης, μπορούν να το αφήνουν στο τραπέζι του αναγνωστηρίου.

 

Γενικότερα, η Βιβλιοθήκη δεν φέρει ευθύνη για την περαιτέρω χρήση του υλικού της. Οι ερευνητές οφείλουν να σέβονται τους πνευματικούς δημιουργούς, όπως αυτό υπαγορεύεται από το νόμο 2121/1993 περί Πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων.

Δραστηριότητες

Οι ερευνητές ενημερώνονται για το περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης και εντοπίζουν το υλικό που τους ενδιαφέρει, με τις υποδείξεις του υπευθύνου του τμήματος, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η χρήση των υπολογιστών της βιβλιοθήκης περιορίζεται αυστηρά στον κατάλογό της. Οι εκτυπώσεις επιτρέπονται, αλλα απαγορεύεται η χρήση δισκεττών, CD-ROM ή άλλων αποθηκευτικών μέσων. Τέλος, απαγορεύεται η εγκατάσταση προγραμμάτων και η τροποποίηση ρυθμίσεων στους υπολογιστές της βιβλιοθήκης, ενώ επιτρέπεται η χρήση φορητού υπολογιστή.

Φωτοτυπίες

Οι ερευνητές έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν τη φωτοτύπηση εντύπου υλικού, που εκτελούνται από το προσωπικό του Ιδρύματος σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος 2121/1993. Για την εκτέλεση της εντολής προβλέπεται αντίτιμο κατά σελίδα σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές.