Περιοδικά

Αναπόσπαστο κομμάτι της συλλογής της βιβλιοθήκης είναι τα έντυπα περιοδικά. Το υλικό είναι κυρίως στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, ενώ η βιβλιογραφία εμπλουτίζεται με τίτλους γερμανόφωνων και γαλλόφωνων περιοδικών. Συνολικά ο αριθμός των ελληνικών περιοδικών ανέρχεται σε 132 τίτλους και των ξενόγλωσσων σε 141. Όπως και στην κύρια συλλογή, στόχος της Βιβλιοθήκης είναι να καλύψει το θεματικό πεδίο της σύγχρονης ιστορίας, και των κοινωνικών επιστημών. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν περιοδικά από το πρώτο τεύχος κυκλοφορίας τους με ιστορική αξία, αδιάβλητη στο πέρασμα του χρόνου καθώς και τεύχη αφιερωμένα στην πολιτική παρουσία του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Η συλλογή είναι ταξινομημένη αλφαβητικά ακολουθώντας χρονολογική σειρά. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής τίτλοι: Current history, Foreign Affairs, International Affairs – Νέα Εστία, Πολιτικά θέματα και Εποχές