Σκοποί – Δραστηριότητες

Σκοποί

Κύριος σκοπός του Ιδρύματος είναι η πληρέστερη διαφώτιση των ιστορικών γεγονότων της περιόδου μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, σε συνδυασμό με τη συστηματική μελέτη και έρευνα του έργου του Κωνσταντίνου Καραμανλή και την προώθηση της ιδέας της Ενωμένης Ευρώπης.  Θεμελιακή προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού αυτού υπήρξε η συγκέντρωση, διαφύλαξη και αξιοποίηση του προσωπικού του αρχείου, με επιδίωξη την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, μακράν κάθε πολιτικής ή άλλης σκοπιμότητας.

Δραστηριότητες

• Λειτουργία Ιστορικού Αρχείου – Εκσυγχρονισμός παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

• Λειτουργία Βιβλιοθήκης – Εμπλουτισμός συλλογών – Εκσυγχρονισμός παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

• Συγκρότηση σειράς δημοσιευμάτων.

 

• Διεξαγωγή συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων, εκθέσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

 

• Συνεργασία με παρεμφερή Ιδρύματα του εξωτερικού, όπως τα Ιδρύματα Κόνραντ Αντενάουερ, Σαρλ Ντε Γκωλ, Μάριο Σοάρες, κ.ά.

 

• Σύσταση Έδρας Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής» στη Σχολή Fletcher του Πανεπιστημίου Tufts της Βοστώνης.

 

• Συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα