Οι Υπόλοιπες Συλλογές

Συλλογή Κ. Καραμανλή

Μέρος της προσωπικής βιβλιοθήκης του Κωνσταντίνου Καραμανλή κατατέθηκε στο Ίδρυμα από τον ίδιο. Πρόκειται για μια συλλογή που απαρτίζεται από έργα ποικίλων θεματικών ενοτήτων μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν τίτλοι αρχαίας, νεώτερης και σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, καθώς και έργα με αναφορά στον πολιτισμό και την υψηλή διανόηση.

Συλλογή Γ. Δασκαλάκη

Η συλλογή βιβλίων και περιοδικών του Γεωργίου Δασκαλάκη κατατέθηκε στο Ίδρυμα το 1989 από τον ίδιο. Η προσωπική του βιβλιοθήκη, που βρίσκεται, πλέον, υπό την κατοχή του Ιδρύματος αριθμεί γύρω στους 10000 τόμους και εστιάζει κυρίως σε ζητήματα, τόσο της νομικής επιστήμης, όσο και των κοινωνικών επιστημών, με έμφαση στην πολιτική και κοινωνική θεωρία. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως η συλλογή περιλαμβάνει, κατά κύριο λόγο, έργα τα οποία εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια της ψυχροπολεμικής περιόδου, ενώ ταυτόχρονα εμπεριέχει μεγάλο όγκο γερμανικών και άλλων ξενόγλωσσων βιβλίων και περιοδικών.

Συλλογή Χ. Κοριζή

Ο Χαρίτωνας Κοριζής, ανιψιός του Πρωθυπουργού Αλέξανδρου Κοριζή, διετέλεσε Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ υπήρξε και στενός συνεργάτης του Θεμιστοκλή Τσάτσου. Φιλίστορ, ασχολείτο εντατικά με την έρευνα της πολιτικής Ιστορίας της Ελλάδος, η οποία αποτελεί και το βασικό θεματικό κορμό της συλλογής του, που δωρήθηκε στο Ίδρυμα από τη σύζυγό του Βασιλική, το 1991. Αριθμεί περίπου 1800 τίτλους, με επιπλέον θεματικές ενότητες την κυπριακή ιστορία και την οικονομική και κοινωνική ιστορία του νεοελληνικού κράτους.

Συλλογή Δ. Φλάμπουρα

Ο Διονύσιος Φλάμπουρας, άνθρωπος με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα πολιτικά τεκταινόμενα της εποχής του και ενεργά παρών κατά την εμφύλια διαμάχη, δώρισε στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, το 1984, τη συλλογή του, που περιλαμβάνει 1500 τίτλους βιβλίων, οι οποίοι επικεντρώνονται στην ιστορία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και του Εμφυλίου, καθώς και την ιστορική πορεία της Σοβιετικής Ένωσης.