Συλλογή Βίντεο

Σηµαντικό εργαλείο τεκμηρίωσης αποτελεί η συλλογή οπτικοακουστικού υλικού του Ιστορικού Αρχείου που περιλαμβάνει φωτογραφίες, κινούμενες εικόνες (video) και ηχητικές εγγραφές (audio). Η αξιοποίησή της συμβάλλει θετικά στη συγκριτική έρευνα και την πολυδιάστατη ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων.

Ο συνδυασμός εικόνας και ήχου περικλείει μία ιδιαίτερη δυναμική και αναδεικνύει αφενός την πολιτική δράση και την προσωπικότητα του Κ. Καραµανλή και αφετέρου τα σύγχρονα πολιτικά γεγονότα της μακρόχρονης περιόδου, κατά την οποία ο ίδιος πρωταγωνίστησε. Τα τεκμήρια αυτά συμβάλλουν στην πληρέστερη ανασύνθεση της γενικής εικόνας της μεταπολεµικής Ελλάδας και προσφέρουν στοιχεία σχετικά με διεθνή γεγονότα. Η συλλογή αυτή έχει αποτυπωθεί σε οπτικά φιλμ των 16 και 25 ιντσών και 375 βιντεοκασέτες τύπου BETA, UMATIC και VHS, που ψηφιοποιήθηκαν σε 375 DVD. Αναλυτικοί κατάλογοι και πληροφορίες σχετικές µε το σύνολο του υλικού αυτού παρέχονται στους ερευνητές τόσο στο αναγνωστήριο του Ιδρύµατος όσο και μέσα από την ιστοσελίδα του, σύμφωνα με τον κανονισμό του Ιστορικού Αρχείου.