Φωτογραφικό Αρχείο

Στο Ιστορικό Αρχείο απόκειται πλούσια συλλογή, λυτών ή τοποθετηµένων σε λευκώµατα, φωτογραφιών με αναφορά στην πολιτική δράση και τον ιδιωτικό βίο του Κωνσταντίνου Καραµανλή. Ο κύριος όγκος του υλικού αυτού καλύπτει την περίοδο 1955-1995.

 

Oι βασικές ενότητες από τις οποίες συγκροτείται η συλλογή αναφέρονται στις περιόδους των δύο πρωθυπουργικών και προεδρικών του θητειών, καθώς και στην ιδιωτική του ζωή (νεανικά χρόνια, σπουδές, επαγγελµατική δραστηριότητα, γάµος, κλπ).