Γενική Παρουσίαση

Κεντρικό πυρήνα αποτελεί το Αρχείο Κωνσταντίνου Καραμανλή, δωρεά του ιδίου, το οποίο καλύπτει την ευρύτερη περίοδο της πολιτικής του δράσης, από το 1946 έως το 1995, με πλούσιο χαρτώο και οπτικοακουστικό υλικό.

 

Πέραν αυτού, όμως, το Ιστορικό Αρχείο του Ιδρύματος έχει ήδη εμπλουτιστεί με τα αρχεία σημαντικών πολιτικών προσωπικοτήτων και στενών συνεργατών του Κωνσταντίνου Καραμανλή, όπως του Ευάγγελου Αβέρωφ-Τοσίτσα, του Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου, του Γεωργίου Κοντογεώργη, του Νικολάου Μάρτη, του Ιωάννη Μπούτου, του Γεράσιμου Αποστολάτου και του Γεωργίου Σπέντζα. Ακόμα, κατέχει και διαχειρίζεται σημαντικά σε αξία αρχεία και συλλογές πολιτικών και άλλων προσωπικοτήτων, όπως του Παναγή Τσαλδάρη, του Κωνσταντίνου Τσαλδάρη, της Λίνας Τσαλδάρη, του Αναστάσιου Κανελλόπουλου με αναφορά στον Παναγιώτη Κανελλόπουλο, του Γεωργίου Δασκαλάκη, του Γεωργίου Παραβάντη, του Διονυσίου Φλάμπουρα, του Νικόλαου Παναγιωτάτου και του Άλκη Δελμούζου.

 

Τέλος, το Ιστορικό Αρχείο έχει θέσει σε εφαρμογή τη συλλογή προφορικών μαρτυριών προσώπων που συνεργάστηκαν στενά με τον Κ. Καραμανλή ή διαδραμάτισαν σημαντικό πολιτικό ρόλο στη διάρκεια της παρουσίας του στο δημόσιο βίο.

 

Μέσα από τις αρχειακές αυτές πηγές προβάλλονται ενδιαφέρουσες όσο και κρίσιμες πτυχές της σύγχρονης πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ιστορίας της Ελλάδας και ευρύτερα της διεθνούς κοινότητας. Το υλικό τους είναι αλληλοσυμπληρούμενο και εξασφαλίζει μία εξαιρετικά εμπεριστατωμένη αποτύπωση της πολιτικής ζωής της χώρας από την περίοδο του Μεσοπολέμου έως και τη δεκαετία του ‘90.

 

Η προσφορά του αρχειακού υλικού για μελέτη από τους ερευνητές γίνεται σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στον σχετικό ειδικό κανονισμό. Βασική προϋπόθεση για τη χρήση των εγγράφων είναι να μην εμπίπτουν στον κανόνα περί κρατικού απορρήτου, στον οποίο υπάγονται τα δημόσια έγγραφα της τελευταίας 30ετίας. Μέρος του πρωτογενούς υλικού του Ιστορικού Αρχείου έχει ήδη αξιοποιηθεί από πολλούς επιστήμονες και νέους ερευνητές, οι οποίοι άντλησαν στοιχεία αναγκαία για την εκπόνηση των μελετών τους.

 

Υπεύθυνος του Ιστορικού Αρχείου είναι ο κ. Χρήστος Αναστασίου (email: anastasiou@ikk.gr).

Το Ιστορικό Αρχείο παρακολουθεί την προσπάθεια υιοθέτησης κανόνων και συγκεκριμένων οδηγιών που θεσμοθετούνται από το Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων σε αναζήτηση μιας ενιαίας στρατηγικής σε επίπεδο παγκόσμιο ή περιφερειακό και προβαίνει στην εφαρμογή τους.

 

Συνεχείς προσπάθειες καταβάλλονται για την προστασία και συντήρηση των προαναφερθέντων ιστορικών τεκμηρίων, καθώς και για την αμεσότερη πρόσβαση σε αυτά ακολουθώντας τις εξελίξεις της τεχνολογίας, τόσο από τα ερευνητικά κέντρα της Ελλάδος και του εξωτερικού, όσο και από τους απλούς ερευνητές.

 

Στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη των αρχείων του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής», που χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του υπουργείου Πολιτισμού, στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ, σε ποσοστό 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και 25% από Εθνικούς Πόρους (ΜΕΤΡΟ 1.3 Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού), ψηφιοποιήθηκαν το χαρτώο και οπτικοακουστικό υλικό του Αρχείου του Κωνσταντίνου Καραμανλή, καθώς επίσης μεγάλο μέρος των κειμηλίων του. Στη συνέχεια, ψηφιοποιήθηκαν τα έγγραφα των Αρχείων Παναγή, Κωνσταντίνου και Λίνας Τσαλδάρη και το φωτογραφικό υλικό που περιέχεται στη Συλλογή Ιστορικών Κειμηλίων του Αναστάσιου Κανελλόπουλου.

 

Με την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης ενός σημαντικού μέρους του ποικίλου και πλούσιου υλικού του Ιστορικού Αρχείου, έχει διαμορφωθεί, και διαρκώς εξελίσσεται και βελτιώνεται, μία ευρεία βάση δεδομένων, που παρέχει στον κάθε χρήστη τη δυνατότητα συνολικής αναζήτησης σε έγγραφα, οπτικοακουστικό υλικό και κειμήλια που αφορούν μία πλειάδα σημαντικών γεγονότων και προσωπικοτήτων της Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας.

 

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάστηκε, βάσει των απαραίτητων προδιαγραφών, δικτυακός τόπος για τη διάχυση του περιεχομένου των ψηφιακών συλλογών στο ευρύ κοινό, ο οποίος έκτοτε λειτουργεί, εκσυγχρονίζεται και εμπλουτίζεται με υλικό από τα αρχεία και τις συλλογές του Ιδρύματος. Το σύστημα διαχείρισης των συλλογών βρίσκεται σε πλήρη συμβατότητα με τις λειτουργίες της ιστοσελίδας, επιτρέποντας την ανάκτηση και προβολή των ψηφιακών αντικειμένων μέσω του Διαδικτύου από εξωτερικούς χρήστες.

 

Υπεύθυνη ψηφιοποίησης και ποιοτικού ελέγχου των ψηφιακών τεκμηρίων είναι η κ. Αγγελική Αναγνωστοπούλου (email: anagnostopoulou@ikk.gr).