Συλλογή Κειμηλίων

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η συλλογή των κειµηλίων που φυλάσσεται στο Ίδρυµα και περιλαµβάνει µεταξύ άλλων προσωπικά ενθύµια και έργα ζωγραφικής ή γλυπτικής µε ιδιαίτερο ιστορικό και καλλιτεχνικό ενδιαφέρον. Τα προσωπικά του ενθύµια (παράσηµα, µετάλλια, πλακέτες, διπλώµατα, βραβεία, κ.ά) συνδέονται άµεσα µε κορυφαία γεγονότα της πολιτικής του σταδιοδροµίας που δροµολογούν την ιστορική πορεία της Ελλάδας κατά τη µεταπολεµική περίοδο, στο εσωτερικό και στο διεθνές πεδίο.