Προφορικές Μαρτυρίες

Το Ιστορικό Αρχείο έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή τη συστηματική συλλογή προφορικών μαρτυριών από πρόσωπα που συνεργάστηκαν στενά με τον Κ. Καραµανλή ή διαδραμάτισαν σημαντικό πολιτικό ρόλο στην ευρύτερη διάρκεια της παρουσίας του στο δημόσιο βίο. Η εφαρμογή του προγράμματος αυτού βασίζεται στην επιλογή δεκάδων προσώπων κατά κύριο λόγο από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό.