Αρχείο Γεωργίου Κοντογεώργη

Το αρχείο Γεωργίου Κοντογεώργη περιήλθε στην κατοχή του Ιδρύματος το 2009, κατόπιν δωρεάς της οικογενείας του. Περιλαμβάνει 238 ογκώδεις φακέλους, που εστιάζουν στις δύο καίριες περιόδους προσφοράς του Γ. Κοντογεώργη: στις διαπραγματεύσεις ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ, και στη θητεία του ως πρώτου κοινοτικού επιτρόπου (1981-1985), μέσα από την οποία φωτίζονται πολλές πτυχές της οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΟΚ και αργότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αρχείο του περιέχει ακόμα υλικό από τη θητεία του στο υπουργείο Εμπορίου, καθώς και τις κυβερνήσεις συνεργασίας των Ξ. Ζολώτα και Γ. Γρίβα της περιόδου 1989-90.

Γεώργιος Κοντογεώργης (1912-2009)

Γεννήθηκε στην Τήνο. Σπούδασε οικονομικά στην ΑΣΟΕ και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Αμερική. Το 1963-67 χρημάτισε γενικός διευθυντής του υπουργείου Εμπορίου. Το 1974, ο Κ. Καραμανλής τον διόρισε γενικό γραμματέα του ΕΟΤ και την περίοδο 1974-77 ανέλαβε υφυπουργός Συντονισμού και Προγραμματισμού. Στις εκλογές του 1977 εξελέγη βουλευτής Επικρατείας με τη Νέα Δημοκρατία και διορίστηκε υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου, αρμόδιος για τις σχέσεις με τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Από τη θέση αυτή, υπήρξε βασικό μέλος των διαπραγματεύσεων ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Το 1981 ανέλαβε πρώτος Έλληνας επίτροπος στην ΕΟΚ, θέση που διατήρησε μέχρι το 1985. Το 1989 και το 1990 υπηρέτησε ως υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Τουρισμού στην υπηρεσιακή κυβέρνηση του Γ. Γρίβα και στην Οικουμενική του Ξ. Ζολώτα αντίστοιχα.