Αρχείο Γεράσιμου Αποστολάτου

Το αρχείο του Γεράσιμου Αποστολάτου καλύπτει τη χρονική περίοδο 1977-2000 και περιήλθε στο Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής» κατόπιν δωρεάς του ιδίου.

 

Το αρχείο αποτελείται από 32 θεματικές ενότητες, οι οποίες έχουν κατανεμηθεί σε 28 φακέλους. Κατόπιν προτροπής και υπόδειξης του ιδίου του Γ. Αποστολάτου, η ταξινόμησή του έγινε κατά ευρείες θεματικές ενότητες, κάθε μία από τις οποίες αφορά σε ένα Ασφαλιστικό Ταμείο, έναν τομέα της κοινωνικής ασφάλισης ή μία κατηγορία συναφών θεμάτων.

 

Το αρχείο παρέχει πολύτιμα στοιχεία για το νομοθετικό έργο του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών και την προσπάθεια εκσυγχρονισμού και εισαγωγής μεταρρυθμίσεων σε όλους τους τομείς της Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά την περίοδο 1977-1981, όταν ο Γ. Αποστολάτος διετέλεσε υφυπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών, με αρμοδιότητα την Κοινωνική Ασφάλιση.

 

Μέσα από το αρχείο, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως αποκόμματα τύπου, αλλά και υπηρεσιακά – κυβερνητικά έγγραφα, καθώς και σημειώσεις και υπομνήματα του ίδιου του Γ. Αποστολάτου, παρουσιάζεται η πολιτική των Κυβερνήσεων Κ. Καραμανλή και Γ. Ράλλη στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης.

Γεράσιμος Αποστολάτος (1924-2004)

Ο Γ. Αποστολάτος γεννήθηκε στην Κεφαλονιά το 1924 και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα από το 1945. Πτυχιούχος Εμπορικών και Οικονομικών Επιστημών, υπήρξε από το 1952 από τους εισηγητές του θεσμού των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό ίδρυσε το πρώτο ιδιωτικό Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα, τον Ελληνικό Οργανισμό Δημοσίων Σχέσεων «ΟΡΙΖΩΝ» (1954) και υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων (1960), μέλος της International Public Relations Association (1960) και πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Συμβούλων Δημοσίων Σχέσεων (1974). Ακόμα, διετέλεσε:

 

Πολιτικός διευθυντής Τύπου και Διαφωτίσεως του Γ.Ε.Σ. (1952), Διευθυντής του Ραδιοφωνικού Σταθμού Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος (1952), Διευθυντής και Γενικός Γραμματέας της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησιών Ελληνικών Επαρχιακών Εφημερίδων (1954), εκδότης – διευθυντής διαφόρων περιοδικών και εφημερίδων.

 

Παράλληλα, ανέπτυξε σημαντική δράση στον κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα και υπήρξε πρόεδρος ή ενεργό μέλος πολλών Ελληνικών και Διεθνών Οργανισμών, Οργανώσεων και Σωματείων.

 

Το 1964 εξελέγη αιρετός Δημοτικός Σύμβουλος Αθηναίων, όπου και παρέμεινε έως την 21η Απριλίου 1967. Επανεξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος το 1974.

 

Εξελέγη βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην Α΄ Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών (1974 και 1977). Διετέλεσε υφυπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών, με αρμοδιότητα στον τομέα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων (1977-1981). Τέλος, διετέλεσε πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (1990-1993).

 

Το 1986 ίδρυσε την Εταιρεία Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας, της οποίας ήταν πρόεδρος. Η Εταιρεία επιμελήθηκε και εξέδωσε πάνω από 250.000 τόμους από 100 περίπου τίτλους ιστορικών βιβλίων, τα οποία προσφέρθηκαν σε μη κοινωφελείς οργανισμούς.

 

 

Γενικός περιγραφικός κατάλογος του αρχείου Γεράσιμου Αποστολάτου