Αρχείο Κωνσταντίνου Καραμανλή

Το Αρχείο Κωνσταντίνου Καραμανλή καλύπτει την ευρύτερη περίοδο της πολιτικής δράσης του, από την ανάληψη της πρώτης πρωθυπουργίας, τον Οκτώβριο του 1955, ως τη λήξη της δεύτερης προεδρικής του θητείας, τον Μάρτιο του 1995. Σποραδικά κείμενα αναφέρονται στη θητεία του ως υπουργού (1946-1955). Το πρωτογενές υλικό του Αρχείου αποτελείται από έγγραφα ποικίλης μορφής και περιεχομένου, προσωπικά σημειώματα του Κ. Καραμανλή, κείμενα ιδιωτικής αλληλογραφίας, καθώς και διάφορα έντυπα. Το αρχειακό υλικό υπερβαίνει τις 250.000 σελίδες, ενταγμένες σε περισσότερους από 600 φακέλους, και συνεχώς εμπλουτίζεται. Αμέσως μετά την ταξινόμησή του, μικροφωτογραφήθηκε και καταλογογραφήθηκε, ενώ τα τελευταία χρόνια ψηφιοποιήθηκε.

 

Πέρα από το χαρτώο υλικό, το Αρχείο Κωνσταντίνου Καραμανλή περιλαμβάνει πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, αποτελούμενο από 18.000 περίπου φωτογραφίες και 120 ώρες βίντεο, υλικό που καλύπτει σε τεράστιο βαθμό την πολιτική του σταδιοδρομία και το έργο που επιτέλεσε.

 

Γενικός περιγραφικός κατάλογος του αρχείου Κωνσταντίνου Γ. Καραμανλή