Αρχείο Λίνας Τσαλδάρη

Το αρχείο της Λίνας Τσαλδάρη περιήλθε στο Ίδρυμα με δωρεά της Έλλης Μαλάμου. Καλύπτει τη χρονική περίοδο από το 1914 έως το 1981 και αποτελείται από 56 φακέλους και ένα κουτί, στο οποίο εμπεριέχονται οι τιμητικές της διακρίσεις.

 

Το Αρχείο περιέχει σημαντικά στοιχεία που συντελούν στη διαφώτιση σημαντικών πτυχών της πολιτικής και κοινωνικής ζωής της σύγχρονης Ελλάδος.

 

Συγκροτείται από τις ακόλουθες βασικές ενότητες: δημόσια έγγραφα από τη θητεία της ως πρώτη γυναίκα υπουργός, την προσωπική αλληλογραφία της, αποκόμματα εφημερίδων που αναφέρονται στην κοινωνική της δράση και σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας στην Ελλάδα. Επίσης, σκιαγραφείται η δράση της στον τομέα της διεκδίκησης και κατοχύρωσης των γυναικείων δικαιωμάτων στην Ελλάδα και στον διεθνή χώρο, της προστασίας του παιδιού, της συμμετοχής της στις Γενικές Συνελεύσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της δραστηριοποίησής της για τη διεθνή προβολή του κυπριακού ζητήματος. Τέλος, ιδιαίτερη ενότητα αποτελούν Εφημερίδες των Συζητήσεων της Βουλής, υπηρεσιακά έγγραφα του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, σφραγίδες και φωτογραφίες.

Λίνα Τσαλδάρη (1887-1981)

Πολιτικός, με πλούσιο κοινωνικό έργο, η πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα που ανέλαβε υπουργικό αξίωμα. Γεννήθηκε στην Αθήνα και το 1919 συζεύχθηκε τον Παναγή Τσαλδάρη, μετέπειτα πρωθυπουργό. Ανέπτυξε σημαντική κοινωνική δράση, ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες της Κατοχής, αλλά και αργότερα, μέχρι την είσοδό της στην πολιτική. Εξελέγη βουλευτής με την ΕΡΕ υπό τον Κ. Καραμανλή το 1956, στις πρώτες βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα κατά τις οποίες ψήφισε και ο γυναικείος πληθυσμός. Ως Υπουργός Κοινωνικής Προνοίας, ανέπτυξε σημαντική δραστηριότητα, τόσο για την βελτίωση της κοινωνικής μέριμνας, όσο και για την αναβάθμιση του ρόλου της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία. Διετέλεσε μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ το 1955 και το 1958. Εξελέγη επίσης βουλευτής το 1958, και πάλι με την ΕΡΕ.

 

Γενικός περιγραφικός κατάλογος του αρχείου Λίνας Τσαλδάρη