Post Single Page

9 Ιουλίου 1961 | Υπογραφή στην Αθήνα της Συμφωνίας Σύνδεσης της Ελλάδας με την ΕΟΚ

admin

In Posted

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής με τους εκπροσώπους των κρατών – μελών της ΕΟΚ μετά την υπογραφή της συμφωνίας σύνδεσης της Ελλάδας με τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 9 Ιουλίου 1961