Επίσκεψη στη Δ. Γερμανία

devs

In Σαν σήμερα Posted

Ο Κ. Καραμανλή στη Δ. Γερμανία, Νοέμβριος 1958

«Κοινά συμφέροντα και κοινή ιδεολογία τοποθετούν τους δύο λαούς μας, τον ένα παρά το πλευρόν του άλλου. Η γενεά μας, ήτις είναι υπεύθυνος έναντι των επερχομένων γενεών, δεν δύναται να αγνοήση αυτήν την βασικήν διαπίστωσιν. Πλούσιοι από τα διδάγματα του παρελθόντος και αρόμενοι υπεράνω των στενών αντιλήψεων του χθες, οφείλομεν να θεμελιώσωμεν μίαν ευρωπαϊκήν κοινωνίαν ελευθέρων λαών, διαπνεομένην από ηθικάς αρχάς».

Με αυτά τα λόγια ο Κ. Καραμανλής απάντησε στον θερμό χαιρετισμό του καγκελάριου Κόνραντ Αντενάουερ αμέσως μετά την άφιξή του στο αεροδρόμιο της Κολωνίας. Η επίσκεψη αυτή αποτέλεσε σταθμό τόσο στη διαδικασία προσέγγισης των δύο κρατών όσο και στην ευρωπαϊκή προοπτική της Ελλάδας. Η διεύρυνση και εμβάθυνση της διμερούς οικονομικής συνεργασίας με την υπογραφή των συμφωνιών της 12ης Νοεμβρίου που προέβλεπαν την ενίσχυση των επενδύσεων στην Ελλάδα, τη χορήγηση κρατικού δανείου 200 εκατ. μάρκων, τη συνέχιση της δωρεάν τεχνικής βοήθειας και την προώθηση κοινών πρωτοβουλιών, συνέπλεε με την οριστική επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης για σύνδεση με την ΕΟΚ, καθώς η γερμανική πλευρά εξέφρασε την πρόθεση – εδραιωμένη σε πολιτικά όσο και οικονομικά κίνητρα – να στηρίξει την άμεση ελληνική είσοδο στην ΕΟΚ. Η χρονική σύμπτωση της επίσκεψης Καραμανλή στη Βόννη με την επιλογή αυτή προσέδωσε μία νέα διάσταση στις ελληνογερμανικές σχέσεις, σε μία περίοδο, κατά την οποία απαιτούνταν λεπτοί χειρισμοί σε ευαίσθητα ζητήματα (υπόθεση Μέρτεν, γερμανικές αποζημιώσεις στα θύματα πολέμου), στο πλαίσιο της κοινής τους στόχευσης στην επιδίωξη της ευρωπαϊκής ενοποίησης. (Περισσότερα στοιχεία μπορείτε να δείτε στον τόμο 3, σελ. 271-291 του έργου «Κωνσταντίνος Καραμανλής: Αρχείο, γεγονότα και κείμενα» που είναι αναρτημένο στο site του Ιδρύματος ως ΔΩΔΕΚΑΤΟΜΟ).