Η επιστροφή του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Ελλάδα

devs

In Σαν σήμερα Posted

«Είμαι ευτυχισμένος πού επιστρέφω εις την πατρίδα. Ήλθα δια να συμβάλω με όσας δυνάμεις διαθέτω στην αποκατάστασιν της ομαλότητος και της Δημοκρατίας.

Οι Έλληνες είναι λαός προικισμένος με πολλάς αρετάς. Θέλω ενότητα, σωφροσύνη και υπομονή.

Είμαι αισιόδοξος διά το μέλλον. Με πίστιν, αφοσίωσιν και αισιοδοξίαν θα προχωρήσωμεν εμπρός. Υπάρχουν εις την ζωήν των εθνών κρίσεις αι οποία δύνανται να μεταβληθούν εις αφετηρίαν αναγεννήσεως.»