Συλλογή Διονυσίου Φλάμπουρα

Η συλλογή του Δ. Φλάμπουρα περιλαμβάνει 73 φακέλους, οι οποίοι περιέχουν κυρίως αποκόμματα τύπου και έντυπο υλικό. Το υλικό αυτό αναφέρεται σε σημαντικές περιόδους της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας κυρίως μέσα από αφιερώματα και δημοσιεύματα εφημερίδων.

 

Ο βασικός κορμός της συλλογής επικεντρώνεται στην περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, και κυρίως στα ελληνικά γεγονότα (Κατοχή, Αντίσταση), για τα οποία υπάρχει και πρωτογενές έντυπο υλικό.

 

Ακόμα, φωτίζονται διάφορες περίοδοι και γεγονότα, όπως ο Ελληνικός Διαφωτισμός, ο Ελληνικός Μεσοπόλεμος, το Κυπριακό της περιόδου 1955-56, τα Ιουλιανά και η Δικτατορία, ενώ σημαντικό είναι το υλικό που αναφέρεται στο ΚΚΕ και στο ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία του ’80.

 

Τμήμα της συλλογής Φλάμπουρα αποτελούν αφίσες της περιόδου της Δικτατορίας και των πρώτων ετών της Μεταπολίτευσης, οι οποίες παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.

 

Γενικός περιγραφικός κατάλογος του αρχείου Διονυσίου Φλάμπουρα