Είμαι ερευνητής

Πρωταρχικό μέλημα του Ιδρύματος είναι να σταθεί αρωγός στο ερευνητικό έργο των μελετητών της Σύγχρονης Ιστορίας και των Πολιτικών Επιστημών. Με αυτόν τον γνώμονα, το Ιστορικό Αρχείο και η Βιβλιοθήκη εξυπηρετούν καθημερινά το ενδιαφερόμενο κοινό – επιστημονικό και μη.

 

Ειδικότερα, έχοντας ως πυρήνα του το αρχείο του Κωνσταντίνου Καραμανλή, το Ιστορικό Αρχείο του Ιδρύματος με τις 19 αρχειακές συλλογές σημαντικών προσωπικοτήτων της πολιτικής και κοινωνικής ζωής (Αβέρωφ, Παπακωνσταντίνου, Κανελλόπουλου, κ.α.) παρέχει τη δυνατότητα μίας, κατά το δυνατόν, πλήρους επισκόπησης της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Χάρις στην ποσότητα και την ποικιλομορφία του υλικού που έχει αποτεθεί σε αυτό αναπτύσσεται μεταξύ των αρχειακών συλλογών μια συμπληρωματική σχέση που επιτρέπει στον ερευνητή να διευρύνει τους ορίζοντες της έρευνάς του, να εμπλουτίσει την εργασία του με σπάνιο πρωτογενές αρχειακό υλικό καλύπτοντας σύνθετα ζητήματα πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και διπλωματικής ιστορίας.

 

Η πρόσβαση στις αρχειακές συλλογές του Ιδρύματος είναι ελεύθερη σε όλους, βάσει των διεθνών προτύπων αρχειακής έρευνας. Η μελέτη των αρχείων γίνεται, προς το παρόν, αποκλειστικά στους χώρους του Ιδρύματος με τη συμπλήρωση μίας απλής αίτησης. Ωστόσο, η ψηφιοποίηση σημαντικού τμήματος του αρχειακού υλικού (αρχεία Καραμανλή, Παναγή, Κωνσταντίνου και Λίνας Τσαλδάρη, συλλογή Κανελλόπουλου) παρέχει τη δυνατότητα εκτυπώσεων ή δημιουργίας ψηφιακών αντιγράφων, τα οποία διευκολύνουν τα μέγιστα τους ερευνητές είτε προσέρχονται στον χώρο του Ιδρύματος είτε αιτούνται την αποστολή υλικού εξ αποστάσεως.

 

Στον χώρο του Αναγνωστηρίου, ο ερευνητής μπορεί να ενισχύσει τη μελέτη του ανατρέχοντας σε έντυπο υλικό που ξεπερνά τους 20.000 τίτλους βιβλίων και περιοδικών.

 

Ο κανονισμός παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιδρύματος έχει διαμορφωθεί με τρόπο φιλικό για τον ερευνητή, προσφέροντάς του την ευχέρεια χρήσης μηχανικών μέσων (φωτογραφική μηχανή, scanner, υπολογιστή), που θα τον ενισχύσουν στην προσπάθειά του για μία σύντομης διάρκειας, αλλά εποικοδομητική έρευνα.